FAQ – často kladené dotazy

Rate this post

Jaká je právní úprava týkající se používání skrytých kamer? Je to zcela legální a je možné opravdu použít získaný materiál jako důkaz?

Jde samozřejmě o poměrně složitou problematiku. V zásadě platí, že každý má právo na ochranu svého majetku a bezpečí, i za pomoci podobných technických prostředků. V určitých případech se může toto právo dostat do rozporu s právy jiných osob, například pokud jde o právo na soukromí. Stejně tak v obecné rovině platí, že zaměstnavatel je oprávněn sledovat aktivitu svých zaměstnanců.

Připuštění nahrávky jako důkazního materiálu bývá individuální, přičemž se vždy posuzuje, zda byla pořízena v opodstatněném případě (důvodné podezření z úplatkářství, porušování pracovně-právních předpisů, atp.).

Do jakých všech předmětů lze minikameru zabudovat?

Nabídka je dnes opravdu široká a rozmanitá. Pokud by si zákazník přesto nevybral některé ze stávajících řešení, nabízejí specializované obchody možnost služby kamufláže takovéto kamery na míru.

Obecně se dá říci, že skryté miniaturní kamery lze zakomponovat prakticky do jakékoliv elektroniky (zejména pokud je možnost připojení k napájení daného elektronického přístroje) či jiných věcí, často s využitím speciálních baterií s vysokou výdrží.

Jaké výrobky se hodí pro použití ve vozidlech?

Osobní automobily jsou bohužel stále velmi exponovaným objektem ze strany zlodějů, čemuž nahrávají i statistiky objasněnosti těchto krádeží či vandalismu spáchaného na vozidlech. Dobrou zprávou je to, že podobnému nežádoucímu řádění lze účinně předejít právě díky speciálně uzpůsobeným bezpečnostním kamerám do auta.

Jednou z novinek je třeba duální mini kamera zabudovaná přímo do zpětného zrcátka, jež snímá prostor uvnitř vozu i před ním a zároveň zaznamenává průběh jízdy. Velmi oblíbené jsou také GPS lokátory, pomocí nichž mají majitelé vozu spolehlivý přehled o tom, kde se jejich vůz nachází, a to s přesností na jednotky metrů.
Jakých rozměrů jsou skryté integrované kamerky?

Tyto skryté bezpečnostní/špionážní kamery jsou skutečně miniaturní, přičemž průměr objektivu se dle konkrétních modelů pohybuje v jednotkách milimetrů, nejčastěji v rozmezí 1-3 mm, ale výjimkou nejsou ani kamerky s objektivem o průměru např. 0,6 mm.

Jak je to s pamětí potřebnou k ukládání nahrávek?

Některé ze skrytých kamer disponují jak interní, tak i externí pamětí. Pokud jde o externí paměť, typicky ve formě micro SD karty, zde bývají nejčastěji podporovány ty s kapacitou 16 či 32 GB, nicméně lze se setkat i s výrobky (př. wifi kamera v budíku) podporující micro SD karty s kapacitou až 128 GB, což odpovídá zhruba čtyřem celým dnům souvislého videozáznamu.